منابع آموزشی و علمی
  
 در حوزه علوم ارتباطات
 
آرشیو
 
پنج‌شنبه 29 آذر‌ماه سال 1386
منابع آزمون کارشناسی ارشد ارتباطات

فهرست کامل منابع برای مطالعه و آمادگی جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی 

الف ـ مبانی کلی ارتباطات اجتماعی:
(مباحث شناخت وسایل ارتباط‌جمعی، نظریه‌های ارتباط‌جمعی، حقوق ارتباط‌جمعی، ارتباط بین‌المللی، مخاطبان ارتباطات)  

وسایل ارتباط‌ جمعی (جلد یکم)*
نویسنده: دکتر کاظم معتمدنژاد
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
نوبت چاپ: پنجم ـ ۱۳۸۵
سال انتشار: ۱۳۵۵
تعداد صفحات: ۳۷۸
قیمت: ۴۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

ارتباط‌شناسی: ارتباطات انسانی (میان‌فردی، گروهی، جمعی)*
نویسنده: دکتر مهدی محسنیان‌راد
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات سروش
نوبت چاپ: ششم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۶۹
تعداد صفحات: ۵۷۴
قیمت: ۴۰۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

جامعه‌شناسی وسایل ارتباط‌ جمعی
نویسنده: ژان کازنو
مترجمان: دکتر باقر ساروخانی، دکتر منوچهر محسنی
ناشر: انتشارات اطلاعات
نوبت چاپ: هشتم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۶۵
تعداد صفحات: ۴۱۴
قیمت: ۲۰۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

حقوق مطبوعات (جلد یکم)*
نویسنده: دکتر کاظم معتمدنژاد
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
نوبت چاپ: سوم ـ ۱۳۸۲
سال انتشار: ۱۳۷۹ 
تعداد صفحات: ۴۴۲
قیمت: ۱۹۵۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

مبانی ارتباطات جمعی
نویسنده: دکتر سیدمحمد دادگران
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات فیروزه
نوبت چاپ: هشتم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۷۴
تعداد صفحات: ۲۲۰
قیمت: ۲۲۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

جامعه‌شناسی ارتباطات
نویسنده: دکتر باقر ساروخانی
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات اطلاعات
نوبت چاپ: شانزدهم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۶۷
تعداد صفحات: ۲۲۷ 
قیمت: ۱۱۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

مبانی کلی ارتباطات جمعی
نویسنده: دکتر داود زارعیان
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات کارگزار روابط عمومی
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۲
سال انتشار: ۱۳۸۲
تعداد صفحات: ۲۹۹
قیمت: ۲۵۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

شناخت ارتباطات جمعی*
نویسندگان: ملوین دفلور، اورت ای. دنیس
مترجم: سیروس مرادی
ناشر: انتشارات دانشکده صدا و سیما
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۳
سال انتشار: ۱۳۸۳
تعداد صفحات: ۷۵۴
قیمت: ۴۵۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط‌ جمعی*
نویسنده: دکتر هرمز مهرداد
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات فاران
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۰ 
سال انتشار: ۱۳۸۰
تعداد صفحات: ۲۱۳
قیمت: ۱۴۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

نظریه‌های ارتباطات*
نویسندگان: ورنر سورین، جیمز تانکارد
مترجم: دکتر علیرضا دهقان
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۸۱
تعداد صفحات: ۵۷۵
قیمت: ۳۵۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

کاربرد نظریه‌های ارتباطات
نویسندگان: سون ویندال، بنو سیگنایزر، جین اولسون
مترجم: دکتر علیرضا دهقان 
ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۷۶
سال انتشار: ۱۳۷۶
تعداد صفحات: ۴۰۰
قیمت: ۱۱۰۰۰ ریال (نایاب)
اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

نظریه‌های ارتباطات اجتماعی
نویسنده: افشین رزاقی
مترجم: ـ
ناشر: نشر آسیم 
نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۵ 
سال انتشار: ۱۳۸۱
تعداد صفحات: ۲۲۷
قیمت: ۲۱۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی
نویسنده: دنیس مک‌کوایل
مترجم: دکتر پرویز اجلالی
ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۵
سال انتشار: ۱۳۸۲
تعداد صفحات: ۴۶۹
قیمت: ۲۴۵۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

نظریه رسانه‌ها
نویسنده: فرد اینگلیس
مترجم: محمود حقیقت‌کاشانی
ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۷۷
سال انتشار: ۱۳۷۷
تعداد صفحات: ۳۴۸
قیمت: ۱۲۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۱ (+)

یک جهان، چندین صدا
نویسنده: شن مک‌براید
مترجم: ایرج پاد
ناشر: انتشارات سروش
نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۷۵
سال انتشار: ۱۳۶۹
تعداد صفحات: ۲۷۰
قیمت: ۶۸۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

جریان بین‌المللی اطلاعات
نویسنده: پروفسور حمید مولانا
مترجم: دکتر یونس شکرخواه
ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۷۱
سال انتشار: ۱۳۷۱
تعداد صفحات: ۲۲۰ 
قیمت: ۱۸۰۰ ریال (نایاب)
اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

گذر از نوگرایی
نویسنده: پروفسور حمید مولانا
مترجم: دکتر یونس شکرخواه
ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۷۱
سال انتشار: ۱۳۷۱
تعداد صفحات: ۳۲۹
قیمت: ۲۸۵۰ ریال (نایاب)
اهمیت مطالعه: ۱ (+)

ارتباطات جمعی و روابط بین‌الملل
نویسنده: دکتر علی‌اصغر کیا 
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات آن
نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۸۱
تعداد صفحات: ۱۱۶
قیمت: ۱۰۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۱ (+)

نظریه‌های جامعه‌اطلاعاتی*
نویسنده: فرانک وبستر
مترجم: دکتر اسماعیل قدیمی
ناشر: انتشارات قصیده‌سرا
نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۴ 
سال انتشار: ۱۳۸۰
تعداد صفحات: ۴۸۸
قیمت: ۳۵۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

جامعه‌اطلاعاتی:
اندیشه‌های بنیادی، دیدگاه‌های انتقادی و چشم‌اندازهای جهانی*

نویسنده: دکتر کاظم معتمدنژاد
ناشر: انتشارات مرکز پژوهش‌های ارتباطات
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۸۴
تعداد صفحات: ۳۶۸
قیمت: ۳۵۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

اجلاس جهانی سران درباره جامعه‌اطلاعاتی (جلد یکم)
نویسنده: دکتر کاظم معتمدنژاد
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات مرکز پژوهش‌های ارتباطات
نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۲
سال انتشار: ۱۳۸۲
تعداد صفحات: ۲۳۴
قیمت: ۲۲۵۰۰ ریال (نایاب)
اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

عصر اطلاعات: ظهور جامعه شبکه‌ای (جلد اول)*
نویسنده: مانوئل کاستلز
مترجمان: احمد علیقلیان، احمد خاکباز
ناشر: انتشارات طرح نو
نوبت چاپ: چهارم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۸۰
تعداد صفحات: ۶۳۶
قیمت دوره سه جلدی: ۱۷۰۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

مهارت‌های اجتماعی در ارتباطات میان‌فردی
نویسندگان: اون هارجی، کریستین ساندرز و دیوید دیکسون
مترجمان: خشایار بیگی، مهرداد فیروزبخت
ناشر: انتشارات رشد
نوبت چاپ: سوم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۷۷
تعداد صفحات: ۴۰۶
قیمت: ۴۰۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۱ (+)

ارتباطات انسانی (مبانی)
نویسنده: دکتر علی‌اکبر فرهنگی
مترجم: ـ
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا
نوبت چاپ: نهم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۷۳
تعداد صفحات: ۳۶۰
قیمت: ۳۲۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

ارتباطات اقناعی
نویسنده: اتولر بینگر
مترجم: علی رستمی
ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۷۶
سال انتشار: ۱۳۷۶
تعداد صفحات: ۳۳۶
قیمت: ۱۲۰۰۰ ریال (نایاب)
اهمیت مطالعه: ۱ (+)

تلویزیون در زندگی کودکان ما
نویسندگان: ویلبر شرام، جک لایل، ادوین بی‌پارکر
مترجم: محمود حقیقت کاشانی
ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۷۷
سال انتشار: ۱۳۷۷
تعداد صفحات: ۵۲۳
قیمت: ۱۸۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۱ (+)

رادیو و جامعه
نویسنده: دکتر علی‌اصغر کیا
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات مکث
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۱
سال انتشار: ۱۳۸۱
تعداد صفحات: ۱۴۶
قیمت: ۱۰۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

رادیو و توسعه
نویسندگان: دکتر علی‌اصغر کیا، رحمان سعیدی
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات مکث
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۱
سال انتشار: ۱۳۸۱
تعداد صفحات: ۱۴۲
قیمت: ۱۰۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

افکار عمومی*
نویسنده: ژودیت لازار
مترجم: دکتر مرتضی کتبی
ناشر: نشر نی
نوبت چاپ: سوم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۸۰
تعداد صفحات: ۲۱۵
قیمت: ۲۰۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

مبانی ارتباط، تبلیغ و اقناع*
نویسندگان: دکتر علی‌اصغر کیا، دکتر رحمان سعیدی
مترجم: ـ
ناشر: موسسه انتشارات ایران
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۳
سال انتشار: ۱۳۸۳
تعداد صفحات: ۲۳۵
قیمت: ۱۶۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

مخاطب‌شناسی*
نویسنده: دنیس مک‌کوایل
مترجم: دکتر مهدی منتظرقائم
ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
نوبت چاپ: سوم ـ ۱۳۸۵
سال انتشار: ۱۳۸۰
تعداد صفحات: ۲۳۷
قیمت: ۱۷۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۱ (+)

تکنیک‌های روابط‌عمومی*
نویسنده: دکتر رحمان سعیدی
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات سمت
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸3
سال انتشار: ۱۳83
تعداد صفحات: 188
قیمت: ۱00۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

مبانی ارتباطات (مبانی کلی ارتباط جمعی)
نویسندگان: دکتر علی‌اکبر فرهنگی، دکتر غلامرضا آذری
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات سنجش
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۱
سال انتشار: ۱۳۸۱
تعداد صفحات: ۲۳۸
قیمت: ۱۴۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۱ (+)

ب ـ اصول روزنامه‌نگاری:
(مباحث دروس شیوه نگارش فارسی در مطبوعات، اصول روزنامه‌نگاری، روزنامه‌نگاری عملی ۱ و ۲، ویراستاری و مدیریت اخبار)

روزنامه‌نگاری با فصلی جدید در بازنگری روزنامه‌نگاری معاصر*
نویسنده: دکتر کاظم معتمدنژاد با همکاری دکتر ابوالقاسم منصفی
مترجم: ـ
ناشر: مرکز نشر سپهر
نوبت چاپ: پنجم ـ ۱۳۸۲ 
سال انتشار: ۱۳۵۰
تعداد صفحات: ۵۶۶
قیمت: ۴۵۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

روزنامه‌نگاری نوین*
نویسندگان: دکتر نعیم بدیعی، حسین قندی
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
نوبت چاپ: چهارم ـ ۱۳۸۳
سال انتشار: ۱۳۷۸
تعداد صفحات: ۴۹۱
قیمت: ۴۵۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

مقاله‌نویسی در مطبوعات*
نویسنده: حسین قندی
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
نوبت چاپ: سوم ـ ۱۳۸۳
سال انتشار: ۱۳۷۶
تعداد صفحات: ۱۴۶
قیمت: ۱۱۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

روزنامه‌نگاری الکترونی*
نویسنده: مایک وارد
مترجم: دکتر علی‌اصغر کیا
ناشر: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۸۴
تعداد صفحات: ۲۶۲
قیمت: ۲۶۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

روزنامه‌نگاری تخصصی
نویسنده: حسین قندی
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۸۴
تعداد صفحات: ۱۸۶
قیمت: ۱۲۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

خبر
نویسنده: دکتر یونس شکرخواه
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
نوبت چاپ: هشتم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۷۴
تعداد صفحات: ۱۳۰
قیمت: ۷۵۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

روش‌های مصاحبه خبری
نویسنده: دکتر مهدی محسنیان‌راد
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
نوبت چاپ: ششم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ویرایش دوم ۱۳۷۷
تعداد صفحات: ۲۶۰
قیمت: ۹۵۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

روزنامه‌نگاری حرفه‌ای (مجموعه مقالات)
به اهتمام: سیدفرید قاسمی
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
نوبت چاپ: سوم ـ ۱۳۸۰
سال انتشار: ۱۳۷۴
تعداد صفحات: ۲۲۶
قیمت: ۶۸۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

شیوه نگارش فارسی در مطبوعات*
نویسنده: شادروان حسین عمادافشار
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۷۶
سال انتشار: ۱۳۷۲
تعداد صفحات: ۱۹۲
قیمت: ۳۵۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

مبانی نگارش رسانه‌ای
نویسنده: دکتر امیدعلی مسعودی
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات خجسته
نوبت چاپ: سوم ـ ۱۳۸۶
سال انتشار: ۱۳۸۰
تعداد صفحات: ۱۸۴
قیمت: ۲۲۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

آیین روزنامه‌نگاری و خبرنویسی
نویسندگان: فریبا صیاد، دکتر علی‌اکبر فرهنگی
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات سنجش
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۱
سال انتشار: ۱۳۸۱
تعداد صفحات: ۲۰۲
قیمت: ۱۱۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

ج ـ زبان تخصصی (انگلیسی):
در حد درک متون تخصصی ارتباطات اجتماعی و واژگان، کتاب خاصی موردنظر نمی‌باشد. مطالعه کتاب‌های تخصصی به زبان انگلیسی توصیه می‌شود، مانند:

انگلیسی برای دانشجویان رشته روزنامه‌نگاری و علوم ارتباطات*
نویسندگان: دکتر سید محمدضیاء حسینی، فهیمه معرفت 
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات سمت
نوبت چاپ: چهارم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۷۶
تعداد صفحات: ۲۲۷
قیمت: ۱۴۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

زبان انگلیسی تخصصی رشته روابط عمومی و ارتباطات*
نویسندگان: علی میرسعید قاضی، هوشنگ عباس‌زاده
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات موسسه نشر علوم نوین
نوبت چاپ: سوم ـ ۱۳۸۵
سال انتشار: ۱۳۷۷
تعداد صفحات: ۱۶۴
قیمت: ۲۵۰۰۰ ریال به همراه CD
اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

رسانه و سیاست در انقلاب مشروطه ایران*
نویسنده: دکتر علی‌اصغر کیا
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات سایه‌روشن
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۰ 
سال انتشار: ۱۳۸۰
تعداد صفحات: ۳۱۴
قیمت: ۲۰۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

واژه‌نامه ارتباطات
نویسنده: دکتر یونس شکرخواه 
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات سروش
نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۲
سال انتشار: ۱۳۸۱
تعداد صفحات: ۲۱۵
قیمت: ۱۵۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

واژه‌نامه علوم مطبوعات و روزنامه‌نگاری
نویسنده: دکتر عباسعلی مهاجری
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات دانشیار
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۳ 
سال انتشار: ۱۳۸۳
تعداد صفحات: ۶۰۸
قیمت: ۵۹۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۱ (+)

د ـ تاریخ معاصر ایران و جهان و مسائل بین‌المللی مهم معاصر:
منابع خاصی موردنظر نیست. مطالعه تاریخ معاصر از آغاز قرن نوزدهم به بعد و مسائل بین‌المللی جهان از جنگ جهانی دوم به بعد پیشنهاد می‌شود. کتاب‌های زیر برای این سرفصل پیشنهاد می‌شود:

از سید ضیاء تا بختیار
نویسنده: مسعود بهنود
مترجم: ـ
ناشر: دنیای دانش (جاویدان)  
نوبت چاپ: دهم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۶۸
تعداد صفحات: ۹۷۰
قیمت: ۸۰۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

ایران بین دو انقلاب
نویسنده: یرواند آبراهامیان
مترجمان: احمد گل‌محمدی، محمدابراهیم فتاحی‌ولیلایی
ناشر: نشر نی
نوبت چاپ: دهم ـ ۱۳۸۳
سال انتشار: ۱۳۷۷
تعداد صفحات: ۷۰۹
قیمت: ۵۶۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

تاریخ مشروطه ایران
نویسنده: احمد کسروی
مترجم: ـ
ناشر: موسسه انتشارات نگاه معاصر
نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۸۱
تعداد صفحات: ۹۵۱
قیمت: ۸۰۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

از صبا تا نیما
نویسنده: یحیی آرین‌پور
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات زوار 
نوبت چاپ: هشتم ـ ۱۳۸۲ 
سال انتشار: ۱۳۷۲
تعداد صفحات: ۹۶۲
قیمت دوره دو جلدی: ۶۸۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (۱۳۵۷ـ۱۳۲۰)
نویسنده: دکتر سیدعلی‌رضا ازغندی
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات سمت
نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۳
سال انتشار: ۱۳۸۲
تعداد صفحات: ۴۱۴
قیمت: ۲۱۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۱ (+)

تاریخ معاصر ایران
نویسندگان: گروه تاریخ دفتر برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی
مترجم: ـ
ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
نوبت چاپ: ۱۳۸۴
سال انتشار: ـ
تعداد صفحات: ۲۳۰
قیمت: ۲۴۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران
نویسنده: زنده‌یاد استاد محیط طباطبایی
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات بعثت
نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۷۵
سال انتشار: ۱۳۶۶
تعداد صفحات: ۳۲۳
قیمت: ۱۰۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

مطبوعات سیاسی ایران در عصر مشروطیت
نویسنده: عبدالرحیم ذاکرحسین
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نوبت چاپ: چهارم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۶۸
تعداد صفحات: ۴۵۴
قیمت: ۳۲۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

سرگذشت مطبوعات ایران
نویسنده: سیدفرید قاسمی
مترجم: ـ
ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۰
سال انتشار: ۱۳۸۰
تعداد صفحات: ۲۰۷۱
قیمت دوره دو جلدی: ۱۱۵۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

رویدادهای مطبوعاتی ایران (۱۳۸۲ـ۱۲۱۵)
نویسنده: سیدفرید قاسمی
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۳
سال انتشار: ۱۳۸۳
تعداد صفحات: ۳۹۹
قیمت: ۲۰۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

سیر ارتباطات اجتماعی در ایران
نویسنده: پروفسور حمید مولانا با یادداشت‌های رضا مرزبان
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۵۸
سال انتشار: ۱۳۵۸
تعداد صفحات: ۳۰۵
قیمت: ـ ریال (نایاب)
اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

قدرت‌های جهان مطبوعات
نویسنده: مارتین واکر
مترجم: محمد قائد
ناشر: نشر مرکز
نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۲
سال انتشار: ۱۳۷۲
تعداد صفحات: ۳۵۲
قیمت: ۳۹۵۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

تاریخ مطبوعات جهان
نویسندگان: پیر آلبر، فرناند ترو 
مترجم: دکتر هوشنگ فرخجسته
ناشر: انتشارات پاسارگاد
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۶۳
سال انتشار: ۱۳۶۳
تعداد صفحات: ۲۱۵
قیمت: ۳۵۰ ریال (نایاب)
اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

هـ ـ آمار و روش تحقیق:
(در حد مباحث دروس آمار در علوم ‌اجتماعی، روش تحقیق در علوم‌ اجتماعی، تحلیل محتوای پیام‌های ارتباطی در دوره کارشناسی رشته علوم ارتباطات اجتماعی)

تحقیق در رسانه‌های جمعی*
نویسندگان: راجر دی. ویمر، جوزف آر. دومینیک
مترجم: دکتر کاووس سید‌امامی
ناشر: انتشارات سروش و مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۸۴
تعداد صفحات: ۹۵۹
قیمت: ۸۵۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

تحلیل پیام‌های رسانه‌ای: کاربرد تحلیل محتوای کمی در تحقیق*
نویسندگان: دانیل رایف، استفن لیسی، فریدریک جی. فیکو
مترجم: مهدخت بروجردی‌علوی
ناشر: انتشارات سروش و مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای
نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۵
سال انتشار: ۱۳۸۰
تعداد صفحات: ۲۲۱
قیمت: ۱۸۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

تحلیل محتوا: مبانی روش‌شناسی*
نویسنده: کلوس کریپندورف
مترجم: هوشنگ نایبی
ناشر: نشر نی
نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۳
سال انتشار: ۱۳۷۸
تعداد صفحات: ۲۶۱
قیمت: ۲۴۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی
نویسنده: ارل ببی
مترجم: دکتر رضا فاضل
ناشر: انتشارات سمت
نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۸۱
تعداد صفحات: ۱۰۱۹
قیمت دوره دو جلدی: ۵۲۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

کند و کاوها و پنداشته‌ها*
نویسنده: دکتر فرامرز رفیع‌پور
مترجم: ـ
ناشر: شرکت سهامی انتشار
نوبت چاپ: پانزدهم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۶۰
تعداد صفحات: ۴۴۷
قیمت: ۴۲۵۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول)
نویسنده: دکتر باقر ساروخانی
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
نوبت چاپ: دهم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۷۲
تعداد صفحات: ۵۴۰
قیمت: ۲۶۵۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی*
نویسنده: دکتر علی دلاور
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات رشد
نوبت چاپ: چهارم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۸۰
تعداد صفحات: ۴۳۲
قیمت: ۵۰۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

مبانی پژوهش در علوم رفتاری*
نویسنده: فرد کرلینجر
مترجمان: دکتر حسن پاشا‌شریفی، دکتر جعفر نجفی‌زند
ناشر: انتشارات آوای نور
نوبت چاپ: سوم ـ ۱۳۸۲
سال انتشار: ۱۳۷۴ 
تعداد صفحات: ۱۱۰۸
قیمت دوره دو جلدی: ۷۰۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی*
نویسنده: دکتر علی دلاور
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات رشد
نوبت چاپ: یازدهم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۷۶
تعداد صفحات: ۴۶۴
قیمت: ۵۰۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۵ (+ + + + +)

مقدمه‌ای بر آمار در علوم اجتماعی*
نویسنده: نورمن کورتز
مترجم: حبیب‌الله تیموری
ناشر: نشر نی
نوبت چاپ: سوم ـ ۱۳۸۳
سال انتشار: ۱۳۷۴
تعداد صفحات: ۴۰۸
قیمت: ۳۸۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

روش‌های آماری
نویسنده: دکتر کریم منصورفر
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نوبت چاپ: هفتم ـ ۱۳۸۴
سال انتشار: ۱۳۷۴
تعداد صفحات: ۳۹۴
قیمت: ۲۵۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

آمار و روش تحقیق
نویسندگان: علی اسماعیلی، دکتر اسماعیل بیابانگرد
مترجم: ـ
ناشر: انتشارات سنجش
نوبت چاپ: دوم ـ ۱۳۸۱
سال انتشار: ۱۳۸۲
تعداد صفحات: ۲۱۹
قیمت: ۱۳۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

مجموعه کتاب‌های تستی:
مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
سولات کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد سال‌های ۱۳۷۸ـ۱۳۷۴
گردآورندگان: دکتر سیدرضا نقیب‌السادات، ابراهیم گودرزی‌فراهانی
ناشر: انتشارات کارآفرینان
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۷۹
سال انتشار: ۱۳۷۹
تعداد صفحات: ۳۱۶
قیمت: ۱۵۰۰۰ ریال (نایاب)
اهمیت مطالعه: ۳ (+ + +)

کنکور کارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی
سولات آزمون کارشناسی ارشد سراسری سال‌های ۱۳۸۳ـ۱۳۸۱
گردآورنده: حاجی محمداحمدی
ناشر: انتشارات آزاد اندیشان با همکاری انتشارات کارآفرینان
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۳
سال انتشار: ۱۳۸۳
تعداد صفحات: ۱۴۹
قیمت: ۲۰۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۲ (+ +)

مجموعه سوال‌های کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
سولات کنکور کارشناسی ارشد سراسری و آزاد سال‌های ۱۳۸۵ـ۱۳۷۸
گردآورندگان: احسن حقگویی، محمدرشید صوفی
ناشر: نشر پردازش
نوبت چاپ: اول ـ ۱۳۸۵
سال انتشار : ۱۳۸۵
تعداد صفحات: ۳۰۴
قیمت: ۶۵۰۰۰ ریال
اهمیت مطالعه: ۴ (+ + + +)

تذکرات:
کتاب‌هایی که با علامت ستاره مشخص شده‌اند جزء آخرین فهرست پیشنهادی منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی می‌باشد که از سوی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی معرفی شده است.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که از منابعی غیر از این فهرستی که از سوی دانشکده ارتباطات معرفی شده، سوال طرح می‌شود و بالعکس برخی از منابع معرفی شده در این فهرست نیز از اهمیت چندانی برای آزمون کارشناسی ارشد برخوردار نیستند.
به همین دلیلی که ذکر شد در این فهرست درجه اهمیت مطالعه کتاب‌ها با علامت (+) مشخص شده است. کتاب‌هایی که علامت بیشتری دارند مسلما از اهمیت بالاتری نیز برای مطالعه برخوردار می‌باشند.
درجـه اهمـیت کتاب‌ها تنـها بر اساس بــررسی سـوالات سال‌هــای گذشـته و هم‌چـنین تجـربه دوسـتان ارشد خوانده (+ + +) صورت گرفته است و به هیچ‌وجه به معنی دست‌کم گرفتن دیگر کتاب‌های معرفی شده نیست.
فصل‌نامه رسانه که از شماره ۵۷ آن، هر شماره را به موضوعی خاص در حوزه ارتباطات و رسانه‌ها اختصاص می‌دهد، یکی از منابع مهم آزمون کارشناسی ارشد می‌باشد که باید حداقل ویژه‌نامه‌های آموزش روزنامه‌نگاری ؛ جامعه‌اطلاعاتی ؛ ارتباطات و توسعه ؛ رسانه‌ها، حوزه عمومی و دموکراسی آن‌را حتما مطالعه نمایید.
متن کامل شماره اول ویژه‌نامه آموزش روزنامه‌نگاری رسانه نیز که در سال‌های گذشته سوالات زیادی از آن طرح شده به تازگی روی سایت دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها قرار گرفته است که حتما خوب آن‌را مطالعه کنید.
همچنین ویژه‌نامه علوم ارتباطات فصل‌نامه علوم اجتماعی نیز از سوی دانشکده ارتباطات علامه به عنوان منبع کارشناسی ارشد معرفی شده است.
برخی از جزوه‌های استادان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و تهران نیز جزء منابع آزمون کارشناسی ارشد می‌باشد که در صورت امکان حتما این‌‌ها را تهیه و مطالعه کنید:
*نظریه‌های ارتباطات اجتماعی ـ دکتر مهدی‌زاده
*ارتباطات تصویری ـ دکتر راودراد
*مبانی آمار ـ دکتر شریفیان یا دکتر شیرزادی
*روش تحقیق در علوم اجتماعی ـ دکتر عبداللهیان
در این فهرست کتاب‌هایی که چاپ آن‌ها تمام شده و در بازار پیدا نمی‌شوند، در جلوی قیمت آن‌ها کلمه نایاب ذکر شده است.
این دسته از کتاب‌ها را می‌توانید از کتابخانه تخصصی دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها به امانت بگیرید و مطالعه نمایید.
کتاب‌های تستی موضوعی در انتهای منابع هر درس معرفی شده و در پایان نیز مجموعه تست‌هایی که شامل همه دروس می‌شوند، معرفی شده است.
کامل‌ترین کتاب در این زمینه "مجموعه سوال‌های کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی" می‌باشد که از سوی نشر پردازش منتشر شده است.
این کتاب شامل تست‌های آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی و آزاد از سال ۷۸ تا ۸۵ می‌باشد که در آن بیش از ۱۶۰۰ تست همراه با پاسخ تشریحی و ذکر منبع سوال که تست از آن طرح شده، آمده است.
می‌توانید پیشنهادات و سوالات خود را در این زمینه در قسمت نظرات همین پست بنویسید تا در صورت امکان به آن‌ها پاسخ دهم.


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 66944


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها
 
 
PageRank Checker
web site visitor statistics
Coupons for Flowers